názov info stiahnuť
Zoznam často kladených otázok
Info k zmenám

– Zmena počtu osôb
– Zmena kontaktných údajov
– Zmena vlastníka nehnuteľnosti

Nahláška stavu vodomerov a počtu osôb

Stav bytových vodomerov a počet skutočne bývajúcich osôb v byte v priebehu roka.

Protokol o zmene vlastníka

Protokol o zmene vlastníka bytu / NP / garáže. (ukončenie vlastníctva bytu)

Šetrenie nákladov elek. energie
Šetrenie nákladov ÚK
Šetrenie nákladov vody
Tlačivo – zmena vlastníka

Príloha k preberaciemu – odovzdávaciemu protokolu pri prevode bytu / NP / garáže

Zmena kont. údajov

Žiadosť o zmenu kontaktných údajov (byt / NP / gar.)

Zmena osôb

Žiadosť o úpravu počtu osôb bývajúcich v priestore (byt / NP)

Žiadosť o zaslanie preplatku
Dohoda o elektronickom zasielaní dokumentov (PDF)
Dohoda o elektronickom zasielaní dokumentov (DOCX)