Povraznícka 4

811 05 Bratislava, Slovenská republika


Blagoevova 9

851 01 Bratislava, Slovenská republika


Email : hprobyt@hprobyt.sk
Telefón: 02 / 5244 47 61-2 / kl.101,102

Kontakty na pracovníkov nájdete v sekcii Spoločnosť →

Otváracie hodiny a prijímanie klientov okrem dohodnutých termínov v sídle našej spoločnosti

pondelok:
8:30 – 17:00 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 13:00

streda:
8:00 – 16:30 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 13:00

piatok:
8:00 – 10:00 hod.

Back to top