831 54 Bratislava, Slovenská republika


851 01 Bratislava, Slovenská republika


Otváracie hodiny

Račianska 153 – Prijímanie klientov, okrem dohodnutých termínov v sídle našej spoločnosti

pondelok:
8:30 – 17:00 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 13:00

streda:
8:00 – 16:30 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 13:00

piatok:
8:00 – 10:00 hod.

Blagoevova 9 – Prevod pozemkov. Okrem dohodnutých termínov v sídle našej spoločnosti

pondelok:
8:30 – 17:00 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 13:00

utorok:
17:00 – 19:00 hod.

štvrtok:
16:00 – 18:00 hod.

Kontakty na pracovníkov HProbyt

Niku Sína, Ing.
konateľ spoločnosti
Šoltészová Libuša, Ing.
konateľka spoločnosti
Niku Filip, MSc.
konateľ spoločnosti

Jalovičárova Katarína
Bogárová Andrea
recepcia

Krempaská Jana, Mgr.
riaditeľka ekonomického oddelenia
Kajbová Tifany, Mgr.
Sabóová Lenka, Ing.

Miazdra Vladimír, Ing.
riaditeľ technického oddelenia

Dobrovodská Barbora, JUDr.

Spolupráca so spoločnosťami

RETAN, s.r.o.
havarijná služba
Plyn • Voda • Kanalizácia • ÚK • Elektrina • Zámočníctvo • Montáž podruž. vodomerov
BATS, s.r.o.
havarijná služba
Plyn • Voda • Kanalizácia • ÚK • Elektrina • Zámočníctvo • Montáž podruž. vodomerov
Havarijná služba Olivová, s.r.o.
havarijná služba
Plyn • Voda • Kanalizácia • ÚK • Elektrina • Zámočníctvo • Montáž podruž. vodomerov
BYTOS, spol. s r.o.
havarijná služba
Voda • Kanalizácia • ÚK • Elektrina

LIFTSTAV s.r.o.
SLOV lift spol. s r.o.
KONE s.r.o.
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
MAJES výťahy a eskalátory a.s.
OTIS Výťahy s.r.o.

VEOLIA Energia Slovensko, a.s.
TERMMING, a.s.
Ekoterm, s.r.o.
MH Teplárenský holding, a.s.
ISTA Slovakia, s.r.o.
ENBRA Slovakia, s.r.o.
TECHEM, s.r.o.

RUTRLE

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
SPP – Distribúcia, a.s.
OLO – zákaznícke centrum
Separovaný zber
ista Slovakia, s.r.o.
ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.