Z histórie

 • 21.07.1997 — založenie spoločnosti, majetkovo – právne služby a poradenstvo
 • 01.09.1997 — realizácie predaja bytov, nebytových priestorov, spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom (nebytovým priestorom) podľa zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien pre mestskú časť Bratislava Staré mesto, bytové družstvá
 • 01.04.1998 — správa nehnuteľností (najmä bytových a polyfunkčných domov)
 • 2003 — realizácia predaja prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov pre hlavné mesto SR Bratislava
 • 2010 — realizácia predaja prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Devínska Nová Ves vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov pre hlavné mesto SR Bratislava
 • 2019 — predaj podielu, spoločnosť sa stala rodinnou
 • 2023 — zmena sídla spoločnosti s možnosťou bezplatného parkovania klientov v parkovacom dome

Firma disponuje

 • vysokokvalifikovanými pracovníkmi, ktorých počet v rámci rozvojového programu zvyšujeme
 • špeciálnym softvérom pre:
  • realizáciu predaja bytov, nebytových priestorov, spoluvlastníckych podielov na pozemku
  • správu nehnuteľností
 • moderným technickým a kancelárskym vybavením
 • majitelia a konatelia spoločnosti sú aktívnymi zamestnancami firmy priamo riešiacimi aktuálne problémy
 • sídlo spoločnosti je ľahko dostupné MHD aj autom s možnosťou bezplatného parkovania pre klientov v parkovacom dome