Z histórie

 • 21.07.1997 – založenie spoločnosti, majetkovo – právne služby a poradenstvo
 • 01.09.1997 – realizácie predaja bytov, nebytových priestorov, spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom (nebytovým priestorom) podľa zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien pre mestskú časť Bratislava Staré mesto, bytové družstvá
 • 01.04.1998 – správa nehnuteľností (najmä bytových a polyfunkčných domov)
 • 2003 – realizácia predaja prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov pre hlavné mesto SR Bratislava
 • 2010 – realizácia predaja prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Devínska Nová Ves vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov pre hlavné mesto SR Bratislava

Firma disponuje

 • vysokokvalifikovanými pracovníkmi, ktorých počet v rámci rozvojového programu zvyšujeme
 • špeciálnym softvérom pre:
  • realizáciu predaja bytov, nebytových priestorov, spoluvlastníckych podielov na pozemku
  • správu nehnuteľností
 • moderným technickým a kancelárskym vybavením
 • majiteľky a konateľky spoločnosti sú aktívnymi zamestnancami firmy priamo riešiacimi aktuálne problémy
 • sídlo spoločnosti je ľahko dostupné MHD aj autom

Kontakty na vedenie spoločnosti

Niku Sína, Ing.

konateľ spoločnosti

Šoltészová Libuša, Ing.

konateľka spoločnosti

0905 829 419
02/52444761-2 kl. 112
solteszova@hprobyt.sk

Kontakty na sekretariát

Patáková Daša

02/52444761-2 kl. 101
patakova@hprobyt.sk

Jalovičárova Katarína

02/52444761-2 kl. 102
jalovicarova@hprobyt.sk

Kontakty na pracovníkov ekonomického oddelenia – pracovisko Povraznícka 4

Bobeková Viera

vedúca oddelenia

0905 878 867
02/52444761-2 kl. 113
bobekova@hprobyt.sk

Kajbová Tifany, Mgr.

0903 558 222
02/52 444 761-2, kl 124
kajbova@hprobyt.sk

Sabóová Lenka, Ing.

0905 878 867
02/52444761-2 kl. 105
saboova@hprobyt.sk

Máťušová Lucia

0905 878 867
02/52444761-2 kl. 119
matusova@hprobyt.sk

Bobeková Katarína

0903 558 222
02/52 444 761-2 kl.104
k.bobekova@hprobyt.sk

Lišťáková Martina

0903 558 222
02/52 444 761-2, kl. 103
listakova@hprobyt.sk

Sándorová Simona

0903 558 222
02/52 444 761-2, kl. 116
sandorova@hprobyt.sk

Kontakty na pracovníkov – pracovisko Pohľadávky Blagoevova 9

Ondrušová Jozefa

0911 548 222
02/52620645
ondrusova@hprobyt.sk

Kontakty na technických pracovníkov – pracovisko Povraznícka 4

Ružičková Eva, Ing.

0948 145 222
02/52444761-2 kl. 115
ruzickova@hprobyt.sk

Polkoráb Juraj

0911 334 222
02/52444761-2 kl. 121
polkorab@hprobyt.sk

Vavro Martin

0918 830 818
02/52444761-2 kl. 120
vavro@hprobyt.sk

Šuplata Rastislav

0948 137 222
02/52444761-2 kl. 108
suplata@hprobyt.sk

Krajčír Peter

0948 745 222
02/52444761-2 kl. 109
krajcir@hprobyt.sk

Kontakty na technických pracovníkov – pracovisko Blagoevova 9

Orth Martin

0948 478 880
orth@hprobyt.sk

Miazdra Vladimír, Ing.

Vedúci oddelenia

0948 845 222
miazdra@hprobyt.sk

Faško Miroslav, Ing.

0905 829 420
fasko@hprobyt.sk

Novodvorský Roman, Ing.

0948 645 222
novodvorsky@hprobyt.sk

Chrenko Aladár

0948 245 222
chrenko@hprobyt.sk

Ružička Peter, Ing.

0948 792 714
ruzicka@hprobyt.sk

Benč Peter, Ing.

0948 483 783
benc@hprobyt.sk

Prevod pozemkov – pracovisko Blagoevova 9

pondelok:
8:30 – 17:00 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 13:00

utorok:
17:00 – 19:00 hod.

štvrtok:
17:00 – 19:00 hod.

Dobrovodská Barbora, JUDr.

0948 733 303
02/52620661
dobrovodska@hprobyt.sk

Prijímanie klientov okrem dohodnutých termínov v sídle našej spoločnosti

pondelok:
8:30 – 17:00 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 13:00

streda:
8:00 – 16:30 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 13:00

piatok:
8:00 – 10:00 hod.

Back to top