• Poradenstvo pri obnove domov
  • Konzultácie s bankovými inštitúciami
  • Úvery , dotácie, granty
  • Právna pomoc pri uzatváraní zmlúv
  • Výber zhotoviteľov
  • Zabezpečenie stavebného dozoru