Ukončovanie obnovy domu Holíčska 14, 16, financované z komerčného úveru.

Back to top