Pre všetky naše domy sme dali požiadavku na dodávateľa elektrickej energie, aby tieto odberné miesta boli považované v cenách ako pre domácnosť

Back to top