Pre všetky bytové domy s domovou kotolňou sme zabezpečili, aby dodávka plynu bola zabezpečená za regulované ceny

Back to top