Pre domy s vysokou cenou energie z dôvodu evidencie právnickej osoby sme úspešne požiadali Ministerstvo hospodárstva SR o dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov dôsledku zvýšenia cien elektriny

Back to top