H-PROBYT spol. s.r.o. je správcovskou agentúrou zabezpečujúcou komplexný servis bytových, prevádzkových domov a administratívnych budov.

K štandardným službám pri správe domov ako dodávka a odkanalizovanie vôd, odvoz a likvidácia odpadu, elektrina, havarijná pohotovosť, poistenie domu, upratovanie, zimná služba, záhradnícke práce a pod. poskytujeme aj majetkovo – právne poradenstvo s vypracovaním jednotlivých zmlúv o prevode bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností.

Pri správe domov máme pre našich zákazníkov pripravené štandardné zmluvy ako vzory, ktoré upravujeme podľa pripomienok vlastníkov a prispôsobujeme ich podmienkam jednotlivých domov.

Osobitné vedenie účtovníctva pre každý dom so samostatným účtom zabezpečuje transparentnosť finančných tokov a možnosť kontroly finančných prostriedkov aj prostredníctvom telebankingu.

V rámci dosiahnutia energetických úspor zabezpečujeme zateplenie obvodových plášťov a striech domov s pomocou úverov.

Novinky

  • Začali sme s komplexou obnovou domov Povraznícka 5, 7 a Šancova 32 financované z prostriedkov ŠFRB a vlastných zdrojov fondu opráv a úveru (marec 2024).

  • Ukončili sme obnovu domu Holíčska 14, 16, Tranovského 47, 49, 51 a Dunajská 37 financované z komerčných úverov.

  • Ukončujeme komplexnú obnovou domu Pri Šajbách 26A, 26B, 26C, financované zo ŠFRB a vlastných zdrojov prostredníctvom úveru (marec 2024).

  • Preberáme do správy ďalšie bytové domy v areáli Nový Ružinov (marec, apríl 2024).

  • Pripravujeme kompexnú obnovu domu Björnsonova 12, 14, 16 a Podhorského 5 hradené z prostriedkov ŠFRB a vlastných zdrojov prostredníctvom úveru.

  • Ukončujeme komplexnú obnovou domu Pri Šajbách 26A, 26B, 26C, financované zo ŠFRB a vlastných zdrojov prostredníctvom úveru (marec 2024).

  • Ukončili sme obnovy domov Anenská 1, Ďurgalova 12, Rezedova 3

  • Pre domy s vysokou cenou energie z dôvodu evidencie právnickej osoby priebežne úspešne podávame žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR o dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov dôsledku zvýšenia cien elektriny

Správa nehnuteľností
Bezpečne, spolahlivo a efektívne.