Sme pripravení realizovať Vašu zákazku a poradiť Vám v postupe pri riešení Vášho problému.

H-PROBYT spol. s.r.o. je správcovskou agentúrou zabezpečujúcou komplexný servis bytových, prevádzkových domov a administratívnych budov.

K štandardným službám pri správe domov ako dodávka a odkanalizovanie vôd, odvoz a likvidácia odpadu, elektrina, havarijná pohotovosť, poistenie domu, upratovanie, zimná služba, záhradnícke práce a pod. poskytujeme aj majetkovo – právne poradenstvo s vypracovaním jednotlivých zmlúv o prevode bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností.

Pri správe domov máme pre našich zákazníkov pripravené štandardné zmluvy ako vzory, ktoré upravujeme podľa pripomienok vlastníkov a prispôsobujeme ich podmienkam jednotlivých domov.

Osobitné vedenie účtovníctva pre každý dom so samostatným účtom zabezpečuje transparentnosť finančných tokov a možnosť kontroly finančných prostriedkov aj prostredníctvom telebankingu.

V rámci dosiahnutia energetických úspor zabezpečujeme zateplenie obvodových plášťov a striech domov s pomocou úverov.

Novinky

20. mája
Máj, jún / príprava žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre dom Ďurgalova 12, následne komplexná obnova domu.
19. mája
Máj – august / Príprava projektovej dokumentácie a zabezpečeniu finančných prostriedkov prostredníctvom podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania a komerčných úverov pre domy Björnsonova 12, 14, 16, Podhorského 5, Pri Šajbách 26A, 26B, 26C, Povraznícka 5, 7.
18. mája
Začiatok komplexnej obnovy bytového domu Anenská 1
17. mája
Začiatok obnovy – zateplenia domu Holíčska 16

Správa nehnuteľností
Bezpečne, spolahlivo a efektívne.

Back to top