Sme pripravení realizovať Vašu zákazku a poradiť Vám v postupe pri riešení Vášho problému.

H-PROBYT spol. s.r.o. je správcovskou agentúrou zabezpečujúcou komplexný servis bytových, prevádzkových domov a administratívnych budov.

K štandardným službám pri správe domov ako dodávka a odkanalizovanie vôd, odvoz a likvidácia odpadu, elektrina, havarijná pohotovosť, poistenie domu, upratovanie, zimná služba, záhradnícke práce a pod. poskytujeme aj majetkovo – právne poradenstvo s vypracovaním jednotlivých zmlúv o prevode bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností.

Pri správe domov máme pre našich zákazníkov pripravené štandardné zmluvy ako vzory, ktoré upravujeme podľa pripomienok vlastníkov a prispôsobujeme ich podmienkam jednotlivých domov.

Osobitné vedenie účtovníctva pre každý dom so samostatným účtom zabezpečuje transparentnosť finančných tokov a možnosť kontroly finančných prostriedkov aj prostredníctvom telebankingu.

V rámci dosiahnutia energetických úspor zabezpečujeme zateplenie obvodových plášťov a striech domov s pomocou úverov.

Novinky

22. feb
Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov v domoch s vlastnou kotolňou, že výber dodávateľa plynu tendrujeme. Pre tieto domy máme nakúpený plyn do 31.12.2022 za cenu komodity z decembra 2020, t.j. 15,15€/1MWh + DPH. Náš energetik, ktorý sleduje burzu s plynom nám odporučil vyhlásiť v decembri 2020 tender na kúpu plynu, keďže vtedy sa pohybovala cena nízko a bol predpoklad, že už bude stúpať. Naďalej burzu s plynom sledujeme a budeme sa snažiť opäť, tam, kde to bude možné zabezpečiť čo najoptimálnejšiu cenu.
21. feb
Vo februári pristupujeme k digitálnemu spracovaniu faktúr, všetky faktúry môžete vidiet na portáli www.poschodoch.sk
20. feb
Ukončovanie obnovy domu Holíčska 14, 16, financované z komerčného úveru.
19. feb
Prebieha realizácia komplexnej obnovy bytových domov Anenská 1 a Rezedova 3, financované z podpory od Štátneho fondu rozvoja bývania s 0% úrokom a úvermi z komerčnej banky.
18. feb
Začiatok prác na komplexnej obnove domu Ďurgalpova 12, financované z podpory od Štátneho fondu rozvoja bývania 0% úrokom a úverom z komerčnej banky.
17. feb
Príprava dokumentácie k vybudovaniu kontajnerového stojiska pre dom Bjornsonova 12, 14, 16, príprava dokumentácie na nenávratnú dotáciu za celú investíciu od Magistátu.
16. feb
Príprava dokumentácie k žiadosti o podporu od Štátneho fondu rozvoja bývania pri obnove domov: Bjornsonova 12,14,16, Kúpeľná 7, Podhorského 5, Povraznícka 5,7, Pri Šajbách 26A, 26B, 26C, Šancova 32, Tranovského 47, 49, 51.
20. mája
Máj, jún / príprava žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre dom Ďurgalova 12, následne komplexná obnova domu.
19. mája
Máj – august / Príprava projektovej dokumentácie a zabezpečeniu finančných prostriedkov prostredníctvom podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania a komerčných úverov pre domy Björnsonova 12, 14, 16, Podhorského 5, Pri Šajbách 26A, 26B, 26C, Povraznícka 5, 7.
18. mája
Začiatok komplexnej obnovy bytového domu Anenská 1

Správa nehnuteľností
Bezpečne, spolahlivo a efektívne.

Back to top