H-PROBYT spol. s.r.o. je správcovskou agentúrou zabezpečujúcou komplexný servis bytových, prevádzkových domov a administratívnych budov.

K štandardným službám pri správe domov ako dodávka a odkanalizovanie vôd, odvoz a likvidácia odpadu, elektrina, havarijná pohotovosť, poistenie domu, upratovanie, zimná služba, záhradnícke práce a pod. poskytujeme aj majetkovo – právne poradenstvo s vypracovaním jednotlivých zmlúv o prevode bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností.

Pri správe domov máme pre našich zákazníkov pripravené štandardné zmluvy ako vzory, ktoré upravujeme podľa pripomienok vlastníkov a prispôsobujeme ich podmienkam jednotlivých domov.

Osobitné vedenie účtovníctva pre každý dom so samostatným účtom zabezpečuje transparentnosť finančných tokov a možnosť kontroly finančných prostriedkov aj prostredníctvom telebankingu.

V rámci dosiahnutia energetických úspor zabezpečujeme zateplenie obvodových plášťov a striech domov s pomocou úverov.

Novinky

  • Začíname s výmenou výťahov na Osuského 44 a hydroizoláciou na Tylovej 2, 4.

  • Rozširujeme solárny systém na Hrobákovej 7 o ďalších 12 kolektorov.

  • Začíname s obnovou fasády na Záhradníckej 36 a umenecko remeselnou obnovou fasády na Gunduličovej 6.

  • Pripravujeme projektovú dokumentáciu na celkovú obnovu domu Podhorského 5, Šoltésovej 22 a Vajanského 3 v Stupave a výmenu výťahov na Osuského 44.

  • Začali sme s komplexou obnovou domov Povraznícka 5, 7 a Šancova 32 financované z prostriedkov ŠFRB a vlastných zdrojov fondu opráv a úveru (marec 2024).

  • Ukončili sme obnovu domu Holíčska 14, 16, Tranovského 47, 49, 51 a Dunajská 37 financované z komerčných úverov.

  • Ukončujeme komplexnú obnovou domu Pri Šajbách 26A, 26B, 26C, financované zo ŠFRB a vlastných zdrojov prostredníctvom úveru (marec 2024).

  • Preberáme do správy ďalšie bytové domy v areáli Nový Ružinov (marec, apríl 2024).

Správa nehnuteľností
Bezpečne, spolahlivo a efektívne.