Dodávatelia – údržba bytových domov:

Dodávateľ:PlynVodaKanalizáciaÚKElektrinaZámočníctvoMontáž
podruž.
vodomerov
Náter havarijná služba
02 / 6453 40 84,
0905 614 576
Kozmon
02 / 5249 59 53
Rigo – Olivová
02 / 4446 20 20
BYTOS
02 / 6436 44 44
ALEX
02 / 6428 43 15

Dodávatelia – výťahy:

Dodávateľ:Kontakt:
LIFTSTAV02 / 5341 30 26
ZEMA0905 519 177
OVYR02 / 6231 21 64
SCHINDLER02 / 4445 21 52
ThyssenKrupp02 / 5293 29 81
MAJES02 / 4488 03 38
OTIS033 / 551 18 09

Dodávatelia – teplo, ÚK + TÚV:

Dodávateľ:Kontakt:
Dalkia, a.s.02 / 6345 26 77
TERMMING,a. s.02 / 5556 40 92
Ekoterm, s.r.o.0911 266 070

Údržba zelene + výrub stromov:

Dodávateľ:Kontakt:
RUTRLE0903 206 107
Dodávateľ:Kontakt:
Bratislavská vodárenská spoločnosť02 / 6231 02 52, 02 / 6231 00 82
Západoslovenská energetika, a.s.0850 111 555
Plynáreň02 / 5341 19 02
OLO – zákaznícke centrum02 / 5011 01 11. 5011 01 01
Separovaný zber02 / 5011 03 00
Back to top