Dodávatelia – údržba bytových domov:

Dodávateľ:PlynVodaKanalizáciaÚKElektrinaZámočníctvoMontáž
podruž.
vodomerov
RETAN, s.r.o. havarijná služba
02 / 6453 40 84,
0905 614 576
BATS, s.r.o.
0911 093 764
Olivová
0911 414 125
BYTOS
0903 413 813
ALEX
02 / 6428 43 15

Dodávatelia – výťahy:

Dodávateľ:Kontakt:
LIFTSTAV02 / 5341 30 26
ZEMA0905 519 177
OVYR02 / 6231 21 64
SCHINDLER02 / 4445 21 52
ThyssenKrupp02 / 5293 29 81
MAJES02 / 4488 03 38
OTIS033 / 551 18 09

Dodávatelia – teplo, ÚK + TÚV:

Dodávateľ:Kontakt:
VEOLIA Energia Slovensko, a.s.0850 325 542
TERMMING,a. s.0904 394 073, 0911 266 078
Ekoterm, s.r.o.0907 777 899
Bratislavská teplárenská02/ 573 72 420

Údržba zelene + výrub stromov:

Dodávateľ:Kontakt:
RUTRLE0903 206 107
Dodávateľ:Kontakt:
Bratislavská vodárenská spoločnosť02 / 6231 02 52, 02 / 6231 00 82
Západoslovenská energetika, a.s.0850 111 555
Plynáreň02 / 5341 19 02
OLO – zákaznícke centrum02 / 5011 01 11. 5011 01 01
Separovaný zber02 / 5011 03 00
ista Slovakia, s.r.o.02/402 40 924, www.ista.sk
ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.02/434 14 146, 0915 889 900, www.enbra.sk
Back to top