Zmena návštevných hodín pre klientov prevodov pozemkov Blagoevova 9

UTOROK:  17,00  –  19,00
ŠTVRTOK: 17,00  –  19,00
Pracovník: DAVID SUPEK
supek@hprobyt.sk
mobil: 0903 463 827

Back to top