Začiatok prác na komplexnej obnove domu Ďurgalpova 12, financované z podpory od Štátneho fondu rozvoja bývania 0% úrokom a úverom z komerčnej banky.

Back to top