V tomto roku sme zaznamenali úspechy v získavaní finačných príspevkov

Zo ŠFRB na obnovu nasledovných domov:

Budovateľská 22, Lužická 6,Slávičie údolie 30, Tehelná 9-11

Pripravujeme:

Kopčiansku 78, Drotársku 19

Back to top