Spolupráca so Stavebnou fakultou STU

Spolupráca so Stavebnou fakultou STU pri spracovaní diplomových prác so zameraním na úsporu energií pri obnove bytových domov. Vypracovali sme porovnania domov pred zateplením, výmenou rozvodov, hydraulickým vyregulovaním tepelných rozvodov a rozvodov teplej vody, vybudovaním kotolní, resp. solárnych panelov.

Back to top