Príprava dokumentácie k vybudovaniu kontajnerového stojiska pre dom Bjornsonova 12, 14, 16, príprava dokumentácie na nenávratnú dotáciu za celú investíciu od Magistátu.

Back to top