Odstraňovanie grafitov

Odstraňovanie grafitov z fasád domov z prostriedkov príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov.

Back to top