Máj, jún / príprava žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre dom Ďurgalova 12, následne komplexná obnova domu.

Back to top