H-PROBYT – pobočka Blagoevova, Petržalka

V rámci zabezpečenia lepších pracovných podmienok sa časť zamestnancov (p. Ing. Jiří Šteyr – technik, p. Lucia Maťušová – účtovníčka, p. Jozefa Ondrušová – vymáhanie pohľadávok)

presťahovala do našej pobočky na Blageovovu ulicu č.9, Bratislava-Petržalka. Kontakt na e-mail zostáva nezmenený, pevná linka 02/ 52620645, mobil: 0911 548 222. Mobilný kontakt

na Ing. Šteyra zostáva nezmenený (0948 245 222).

Back to top