Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov v domoch s vlastnou kotolňou, že výber dodávateľa plynu tendrujeme. Pre tieto domy máme nakúpený plyn do 31.12.2022 za cenu komodity z decembra 2020, t.j. 15,15€/1MWh + DPH. Náš energetik, ktorý sleduje burzu s plynom nám odporučil vyhlásiť v decembri 2020 tender na kúpu plynu, keďže vtedy sa pohybovala cena nízko a bol predpoklad, že už bude stúpať. Naďalej burzu s plynom sledujeme a budeme sa snažiť opäť, tam, kde to bude možné zabezpečiť čo najoptimálnejšiu cenu.

Back to top