Spolupráca so Stavebnou fakultou STU

Spolupráca so Stavebnou fakultou STU pri spracovaní diplomových prác so zameraním na úsporu energií pri obnove bytových domov. Vypracovali sme porovnania domov pred zateplením, výmenou rozvodov, hydraulickým vyregulovaním tepelných rozvodov a rozvodov teplej vody, vybudovaním kotolní, resp. solárnych panelov.

Odstraňovanie grafitov

Odstraňovanie grafitov z fasád domov z prostriedkov príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov.

Zmena návštevných hodín pre klientov prevodov pozemkov

Zmena návštevných hodín pre klientov prevodov pozemkov Pracovníčka: Barbora Dobrovodská dobrovodska@hprobyt.sk Mobil: 0948 / 733 303 Hodiny pre klientov: Pondelok: 9,00 – 12,00 13,00 – 17,00 Utorok: 17,00 – 19,00 Štvrtok: 17,00 – 19,00

H-PROBYT – pobočka Blagoevova, Petržalka

V rámci zabezpečenia lepších pracovných podmienok sa časť zamestnancov (p. Ing. Jiří Šteyr – technik, p. Lucia Maťušová – účtovníčka, p. Jozefa Ondrušová – vymáhanie pohľadávok) presťahovala do našej pobočky na Blageovovu ulicu č.9, Bratislava-Petržalka. Kontakt na e-mail zostáva nezmenený, pevná linka 02/ 52620645, mobil: 0911 548 222. Mobilný kontakt na Ing. Šteyra zostáva nezmenený … Continued

Back to top